Nhổ Răng

Nhổ Răng

Nhổ Răng Sữa Ở Trẻ Và Những Điều Cần Lưu Ý

Răng sữa ở trẻ nhỏ thường có xu hướng rụng và thay thế khi trẻ ở độ tuổi từ 5 -12. Việc thay thế răng sữa ở trẻ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, tuy nhiên việc nhổ răng sữa sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những chiếc răng mọc sau này của […]